STRONA GŁÓWNA  Oferty pracy 

Oferta pracy numer: 20170529/8414
Nazwa oferty: Programista PHP
Składający: Blue Paprica

Status oferty: zakończone

Działy: Internet
Województwa: ma?opolskie
Rodzaj oferty: praca sta?a

Opis:
Blue Paprica to software house tworz?cy rozwi?zania internetowe ??cz?ce kreacj?, strategi? i zaawansowane technologie. Tworzymy dedykowane aplikacje internetowe, sklepy, portale. Stawiamy na innowacyjno??, najwy?sz? jako?? pisanego kodu i profesjonalne podej?cie do programowania aplikacji internetowych. Je?li chcia?by? pisa? ciekawe, wymagaj?ce aplikacje, to mo?e by? og?oszenie dla Ciebie.
W zwi?zku z rozwojem firmy poszukujemy programistów PHP z Krakowa.

Wymagania:
- bardzo dobra znajomo?? PHP, JavaScript,
- praktyczna umiej?tno?? programowania obiektowego,
- znajomo?? relacyjnych baz danych (PostgreSQL, MySQL),
- znajomo?? j?zyka angielskiego (czytanie / pisanie dokumentacji technicznej),
- znajomo?? architektury MVC,
- umiej?tno?? korzystania z Git,
- znajomo?? Symfony lub innego frameworka tej klasy,
- zaanga?owanie, sumienno?? i odpowiedzialno??.


Dodatkowym atutem b?dzie:
- znajomo?? wzorców projektowych i ich praktycznego wykorzystania,
- znajomo?? Doctrine ORM,
- znajomo?? Magento,
- znajomo?? systemów LINUX/UNIX

Zadania:
- tworzenie zaawansowanych aplikacji internetowych z wykorzystaniem najnowszych technologii,
- rozwi?zania typu CMS, CRM, B2B, E-commerce, skalowalne systemy portalowe.

Forma zatrudnienia:
- umowa o dzie?o / zlecenie, umowa o prac?,
- praca w biurze, w pe?nym lub cz??ciowym wymiarze godzin (Kraków), równie? studenci 4 lub 5 roku informatyki

Oferujemy:
- prac? w m?odym, dynamicznym zespole,
- elastyczny czas pracy,
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- mo?liwo?? rozwoju,
- prac? przy ciekawych projektach.


Na zg?oszenia czekamy pod adresem: praca_php [\cut\] bluepaprica.com

Prosz? za??czy? CV oraz przyk?adowy kod. Prosz? przysy?a? tylko przyk?ady kodu obiektowego w PHP. I ostatnia pro?ba: prosz? nie wysy?a? sterownika do bazy danych : )
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Prosimy do??czy? klauzule o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.133 poz.883).

[w]róć do listy

Termin zgłaszania ofert upłynął 20/06/2017.
Brak informacji o przyjęciu oferty.

Działy Artserwis.pl
Oferty pracy
Wyszukaj portfolio

Dział:

Miasto:

Nazwisko lub nr portfolio:
  
[z]aawansowane wyszukiwanie
Powiadom znajomego

o tej stronie.

Twój e-mail:

E-mail adresata:

© 2002-2004 MEDIACOM, © Virtualline LLC 2002, PO Box 23517 Portland, OR 97281-3517, wszelkie prawa zastrzeżone