Wersja RSS - [c]zytaj o RSS...

Nazwa: II Międzynarodowe Biennale Obrazu "QUADRO-ART 2009"
Organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Łódzki
Termin zgłoszenia: 15.10.2009
Termin rozstrzygnięcia: 30.10.2009
WWW: www.quadro-art.com
E-mail: zpaplodz@vp.pl

CEL KONKURSU:
Formułą Biennale jest pełna otwartość na różnorakie stylistyki artystyczne bez akcentowania na którąkolwiek.
Daje to możliwość wzięcia udziału w konkursie każdemu Artyście. Celem Biennale jest przegląd aktualnych tendencji artystycznych.
CZAS REALIZACJI:
Termin nadsyłania pracy wraz z kartą zgłoszenia, płytką CD, kopią poświadczenia opłaty konkursowej – 15.10.2009 r.
Posiedzenie Jury konkursowego do 30.10.2009 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 30.10 .2009 r.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- W konkursie mogą uczestniczyć artyści profesjonalni.
- Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę z lat 2007-2009, nigdzie nie publikowaną.
- Wymiar pracy: szer: 100 cm, wys: 100 cm.
- Prace powinny być zabezpieczone, umożliwiające transport i przygotowanie do ekspozycji.
- Wraz z pracą należy nadesłać kartę zgłoszenia, kopię poświadczenia opłaty konkursowej,
- Fotografię obrazu na płycie cd, o wymiarach 15cm x 15cm, w formacie tiff lub jpg w rozdzielczości 300 dpi, CMYK.
- Opłata za udział w konkursie wynosi 120 złotych polskich lub 30 euro.
- PRACE NIE SPEŁNIAJĄCE W/W KRYTERIÓW NIE BĘDĄ DOPUSZCZONE DO KONKURSU
NAGRODY:
I nagroda 10.000 zł
II nagroda 6.000 zł
III nagroda 4.000 zł
oraz wyróżnienia rzeczowe (materiały malarskie)
Regulamin i karta zgłoszenia na II Międzynarodowe Biennale Obrazu „QUADRO-ART 2009 r.”
dostępna jest na stroni internetowej: www.quadro-art.com i w siedzibie organizatora.
ADRES ORGANIZATORA:
Okręg Łódzki Związku Polskich Artystów Plastyków
Ul. Piotrkowska 86
90-103 Łódź, Poland
tel, fax +48/42 632 73 56
e-mail: zpaplodz@vp.pl
www.quadro-art.com
   Dodaj do   Wykop.pl   Gwar.pl   Linkr.pl

[p]owrót...
artserwis.pl nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone przez organizatorów imprez
zmiany w programie

Działy Artserwis.pl
Wyszukaj portfolio

Dział:

Miasto:

Nazwisko lub nr portfolio:
  
[z]aawansowane wyszukiwanie
Powiadom znajomego

o tym konkursie.

Twój e-mail:

E-mail adresata:

© 2002-2004 MEDIACOM, © Virtualline LLC 2002, PO Box 23517 Portland, OR 97281-3517, wszelkie prawa zastrzeżone