STRONA GŁÓWNA  FAQ prawne  Umowy w życiu codziennym         Czym różni się umowa o dzieło od umowy zlecenia?

Podpis elektroniczny

Czy umowa o pracę musi mieć formę pisemną?

Zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa

Czym różni się umowa o dzieło od umowy zlecenia?

Otrzymałem propozycję wykonania grafiki komputerowej (użytkowej) dla pewnej firmy. Pracodawca dał mi wolną rękę jeśli chodzi o wybór rodzaju umowy – zlecenie bądź dzieło. Nie potrafię podjąć tego rodzaju decyzji, nie są dla mnie jednoznacznie jasne różnice pomiędzy tymi rodzajami umów.

Różnica pomiędzy tymi rodzajami umów choć wyraźna i istotna jest częstokroć niedoceniana w praktyce, co powoduje niewłaściwe ich stosowanie. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła rozumianego jako materialny, indywidualnie oznaczony, efekt jego pracy. Twórca dzieła odpowiada za jego jakość, zatem ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne wykonanej rzeczy (umowa rezultatu). W odróżnieniu przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania czynności prawnej dla dającego zlecenie, jednak nie ponosi odpowiedzialności bezpośrednio za rezultat swojej pracy lecz za staranność w prowadzeniu spraw zleceniodawcy (umowa należytej staranności). Do oceny jakości wykonania umowy zbada się nie osiągnięty efekt, lecz sposób, w jaki przyjmujący zlecenie zajmował się powierzonym zadaniem.
W odniesieniu do Pańskiego pytania o wybór rodzaju umowy można się zastanawiać nad kwestią zindywidualizowania grafiki i jej dalszego przeznaczenia jak też wpływu pracodawcy na kształt dzieła. W dużym skrócie można powiedzieć, że grafika użytkowa czy animacje tworzone seryjnie, mające być wykorzystane np. na stronie internetowej bądź w grach itp., ze względu na zakres odpowiedzialności twórcy za przedmiot umowy niekoniecznie muszą podlegać umowie o dzieło (takie wątpliwości mógłby zgłosić fiskus). W odniesieniu do utworu artystycznego, jako zindywidualizowanego materialnego i niematerialnego rezultatu pracy twórcy przyjął się w orzecznictwie pogląd o niemożności ponoszenia odpowiedzialności wyłącznie za efekt pracy na surowych zasadach umowy rezultatu albowiem rezultat ten nie daje się z góry przewidzieć (wyrok sądu apelacyjnego w Poznaniu, I ACr 618/95, OSA 1998/3/12).


Działy Artserwis.pl
Wyszukaj portfolio

Dział:

Miasto:

Nazwisko lub nr portfolio:
  
[z]aawansowane wyszukiwanie
Powiadom znajomego

o tej stronie.

Twój e-mail:

E-mail adresata:

© 2002-2004 MEDIACOM, © Virtualline LLC 2002, PO Box 23517 Portland, OR 97281-3517, wszelkie prawa zastrzeżone